Om oss

Med mange års erfaring i asfaltbransjen, har vi utviklet en dyp respekt for både faget og menneskene som jobber innenfor denne bransjen. Vi er takknemlige for å ha hatt muligheten til å samarbeide med bestillere og arbeidstakere i ulike stillinger hos entreprenørselskaper som alle har en felles ambisjon om å levere arbeid av høy kvalitet. Vi setter stor pris på det fantastiske og jordnære miljøet i bransjen, og vi er stolte av å være en del av det.

Helene Olsrud

Helene har mange års erfaring som kvalitetssjef i Peab Asfalt Norge AS, hvor hun blant annet har hatt ansvar for arbeidet med produktkvalitet.

Hun har også vært med på opprettelse av nytt styringssystem og implementering av rapporterinssystem i Peab, og vært representant i byggeledermøter og ved eksterne 3. partsrevisjoner.

Kenneth Arvlund

Kenneth har lang erfaring som laborant for Peab Asfalt Norge AS gjennom 10 år.

Han har vært ansvarlig for å utvikle avanserte resepter for flyplassmasser, og vært bedriftens representant til å gjennomføre kvalitetsoppfølgingen ved flyplasslegging. Han har også hatt ansvar for kvalitetsoppfølging av tilhørende analyseresultater på kontrakter for fylkeskommuner og Statens Vegvesen.