Viktige referanseprosjekter der Helene Olsrud og Kenneth Olsrud Arvlund har hatt ansvar for kvalitetsoppfølging.