E6 Syd (Trondheim – Melhus)

Volum
120 000 tonn
Tidsperiode
2015-2018

Vi er stolte over å ha bidratt til det vellykkede prosjektet på vegstrekningen E6 Syd (Trondheim – Melhus). 

Prosjektet startet med grundig planlegging i 2015, og arbeidet på selve vegstrekningen ble utført i perioden 2016-2018. Totalt ble det lagt 120 000 tonn med asfalt, som sikrer en robust og varig veiinfrastruktur i området.

Gjennom hele prosessen fokuserte vi på kvalitetsoppfølging, noe som gjorde at vi kunne håndtere potensielle utfordringer effektivt og sikre en høy standard på arbeidet vårt. Erfaringene vi fikk fra dette prosjektet har styrket vår ekspertise og gitt oss verdifull innsikt som vi tar med oss i fremtidige prosjekter.

Vi er stolte over å ha vært en del av dette prosjektet og ser frem til å fortsette å levere gode konsulenttjenester i årene som kommer.