Kvalitetsoppfølging flyplasser

Det kreves strenge krav til kvalitet og oppfølging av kvaliteten på landets flyplasser. Vi har god erfaring med hva disse kravene innebærer, og god erfaring med utvikling av resept oppbygging samt utvikling av asfaltmasser til slike oppdrag.

Vi har hatt kvalitetsoppfølging på bl.a. Trondheim Lufthavn Værnes, Oslo lufthavn (OSL) og Rørvik lufthavn.