Kvalitets- og miljøoppfølging

Kvalitets- og miljørevisjoner fokuserer på at produktene skal være av høy kvalitet og at produksjonen skal være miljøvennlig. Målet er å sikre bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi kan tilby interne miljø og kvalitetsrevisjoner, og hjelper også bedrifter med lovpålagte HMS-krav. Noen eksempler er risikovurderinger, vernerunder og oppretting av HMS-rutiner.