E6 (Frya – Vinstra)

Volum
140 000 tonn
Tidsperiode
2013-2016

Vår solide erfaring med store prosjekter har gitt oss en god forståelse av de høye kravene som både byggherrer og entreprenører står overfor. Vi vet hvordan vi skal møte disse kravene og levere resultater som overgår forventningene.

Mellom 2013 og 2016 hadde vi ansvaret for kvalitetskontroll og -oppfølging for prosjektet E6 (Frya – Vinstra), med utlegging av totalt 140 000 tonn asfaltmasse. Gjennom hele prosjektet sikret vi høy kvalitet på både produksjon og utlegging av asfaltmassen.

I tillegg til å tilby ulike asfaltanalyser og oppfølging, kan vi også inngå avtaler for kvalitetsoppfølging gjennom hele prosjekter. Dette sikrer at kvaliteten på arbeidet opprettholdes fra start til slutt og bidrar til en vellykket gjennomføring av prosjektet.

Ved å benytte vår ekspertise og tjenester kan kundene våre føle seg trygge på at deres prosjekter blir utført med den høyeste grad av kvalitet og profesjonalitet. Vi ser frem til å bistå med våre konsulenttjenester og sørge for at alle aspekter av kvalitet og oppfølging blir ivaretatt.