Laboratorietjenester

Det stilles strenge krav til asfaltkvaliteten for at asfalten skal ha lengst mulig levetid. Med god planlegging og oppfølging kan det spares penger og miljøet for fossile utslipp. Vi tilbyr testing av bindemiddelinnhold, kornkurve, kompaktdensitet med pyknometer og vann, laboratorieblanding av asfaltmasse, Wheel track og marshall. Vi kan også typeteste med reseptforslag i ordinære asfaltmasser samt utarbeide spesialresepter til bruk i kontrakter med egenskapskrav.

Vi tilbyr også isotopmålinger på vei som vi utfører for å avdekke dekkets hulrom. Utstyret vi kan tilby målinger med er Seaman densitetsmåler type C-300.

Cedima BW-300 komplett borvogn med muligheter til å borre ut kjerner av 100 mm og 200 mm.